Sağlık Yönetimi

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Mustafa CANBAZ  (Bölüm Başkanı)

E-mail: mustafa.canbaz@afsu.edu.tr


Doç. Dr. Emin İBİLİ

E-mail: emin.ibili@afsu.edu.tr


Doç.Dr.  Özlem TUNA

E-mail:ozlem.tuna@afsu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi İsa GÜL

E-mail: isa.gul@afsu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ender TUNÇER HELVACIOĞLU

E-mail:ender.helvacioglu@afsu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Abdülaziz ERTAŞ

E-mail:aertas4@hotmail.com

abdulaziz.ertas@afsu.edu.tr


Öğr. Grv. Enver Samet ÖZKAL

E-mail:samet.ozkal@afsu.edu.tr


Öğr. Grv. Ayşe AKMAN

E-mail:ayse.akman@afsu.edu.tr


Ar. Grv. Özlem GEDİK

E-mail:ozlem.gedik@afsu.edu.tr


Bölüm Tanıtımı

Sağlık Yönetimi Bölümün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümünü, başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları aşağıda verilmektedir.

– Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil),

– Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.),

– Sağlık subayı olarak istihdam edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri,

– Sigorta Şirketleri,

– İlaç ve tıbbi malzeme şirketleri,

– Sosyal Güvenlik Kurumu,

– Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.),

– Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri,

– Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Misyonu

Toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için, sağlık ve işletme konularında yetkin, sağlık sisteminin sorunlarına çözüm üretebilen, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip, sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde görev yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Vizyonu

Sağlık yönetimi alanındaki araştırma faaliyetleri ile bilimsel bilgi üreten, eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağdaş bilgiler ışığında sürekli güncel tutan, sağlık sisteminin ihtiyaç duyacağı niteliklere sahip mezunlar veren, ulusal ve uluslararası alanda tanınan saygın bir bölüm olmaktır.

 

Bölüm müfredatına ve ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

Bölüm yeni müfredatına ulaşmak için tıklayınız…

Duyurular

 

Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2023

Skip to content