Misyonumuz & Vizyonumuz

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MİSYONU

Sağlık temalı bir üniversitenin parçası olarak, yaşam boyu öğrenmeye önem veren, evrensel etik ilke ve insani değerlere saygılı, disiplinler arası iş birliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamada kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı sağlayan yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VİZYONU

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, evrensel bilim ilkeleri ışığında sağlık eğitimi ve uygulama alanlarında disiplinler arası iş birliğine önem veren, ulusal/uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, sağlıkla ilgili politikaların oluşturulmasına katkı veren, toplum sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023

Skip to content