İş Akış Şemaları

1-ÖĞRENCİ İŞLERİ

*SBF Tek Ders Sınavı İş Akışı

*SBF Sınava İtiraz Maddi Hata Süreci İş Akışı

*SBF Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci İşlemleri İş Akışı

*SBF Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci İş Akışı

*SBF Öğrenci Belgesi-Transkript Talebi İş Akışı

*SBF Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

*SBF Kayıt Dondurma Talebi İş Akışı

*SBF Özel Öğrenci İle Giden İşlemleri İş Akışı

*SBF Bölüme Öğrenci Talebi İş Akışı

*SBF Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

*SBF Mazaret Sınavı İş Akışı

*SBF Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri İş Akışı

*SBF Bütünleme Sınavı İş Akışı

*SBF Danışmanlık İşlemleri İş Akışı

*SBF Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme İş Akışı

*SBF Fakülte Temsilci Öğrenci İşleri İş Akışı

*SBF Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleri İş Akışı

*SBF İntibak ve Muafiyet İş Akışı

*SBF Ders Ekle Bırak İş Akışı

*SBF Erasmus İle Giden Öğrenci İş Akışı

*SBF Erasmus İle Gelen Öğrenci İş Akışı

*SBF Kesici-Delici Alet/Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet İş Akışı

*SBF Olay Bildirimi İş Akışı

2-PERSONEL İŞLERİ

*SBF Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı

*SBF İdari Personel İzin İşlemleri İş Akışı

*SBF Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci İş Akışı

*SBF Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akışı

*SBF Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

*SBF Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma İş Akışı

*SBF Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma İş Akışı

*SBF Emeklilik İşlemleri İş Akışı

*SBF Konferans Düzenlenmesi İşlemleri İş Akışı

*SBF Öğretim Elemanı Ders Telafisi İş Akışı

*SBF Personel Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı

*SBF Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

*SBF Yönetim Kurulu Karar Alma İş Akışı

*SBF Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

*SBF Sınav Programı Oluşturma İş Akışı

3-TAHAKKUK İŞLERİ

*SBF Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı

*SBF Emekli Keseneği İşlemleri İş Akışı

*SBF Maaş İşlemleri İş Akışı 

*SBF Mal Bildirimi İş Akışı

*SBF Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı 

*SBF Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme ve Ödeme İş Akışı 

4-YAZIŞMA İŞLERİ

SBF Gelen Evrak Süreci İş Akışı

SBF Giden Evrak Süreci İş Akışı

SBF Fakülteye Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş Akışı

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023

Skip to content