HEMŞİRELİK

Doç. Dr. Öznur GÜRLEK KISACIK  (Bölüm Başkanı)

E-mail: oznur.kisacik@afsu.edu.tr

Bölüm Tanıtımı

Hemşirelik programının amacı, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren hür ve bilimsel düşünce gücüne; geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda, bilgili ve becerikli, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda bakım gereksinimini mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi ve sağlık araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ve ilkelerini göz önünde bulundurabilecek nitelikte profosyonel sağlık elemanı yetiştirmektir.

Bugün sağlık hizmetleri, en hızla gelişen dinamik endüstriler arasında yer alır. Hemşirelik bu alanın en önemli dallarından biridir. Hemşire; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde birey, aile ve toplum için hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyonelidir.

Hemşireler mezuniyetlerini takiben, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, yönetici, koordinatör ve bunların yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

 

Hemşirelik Bölümü Misyonu

Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği profesyonel becerileri ve bağımsız fonksiyonlarını kullanarak birey, aile ve toplumun mevcut ve olası sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılayan, toplum sağlığını ve refahını geliştiren, mesleği ile ilgili politika ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkı veren, etik ilkelere, insani değerlere ve haklarına saygılı, mesleki uygulamalarında bilimsel yaklaşımları kullanan, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, üniversitemizin ve ülkemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacak uygulayıcı, eğitimci, yönetici ve lider hemşireler yetiştirmektir.

 

Hemşirelik Bölümü Vizyonu

Birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hemşirelik mesleğinin önemini gösteren, etik ilkelere bağlı, yenilikçi, hümanist, araştırmacı, yetkin ve profesyonel hemşireler yetiştirerek, hemşirelik eğitiminin ve sağlık bakımının gelişimine yön veren ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen hemşirelik programlarından biri olmaktır.

 

Bölüm müfredatına ve ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için Türkçe ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için Türkçe müfredat bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için İngilizce ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için İngilizce müfredat bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

 

Duyurular

Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2023

Skip to content