FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

Doç. Dr. Emel TAŞVURAN HORATA (Bölüm Başkanı)

E-mail: emel.horata@afsu.edu.tr

Bölüm Tanıtımı

4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Fizyoterapist” ünvanı alarak mezun olurlar. Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine bir çoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Mezun olan fizyoterapistler kamu ve özel sektör hastanelerinin Fizik Tedavi Üniteleri, Nöroloji, Ortopedi, Geriatri, Pediatri, Göğüs Hastalıkları, Kadın Doğum ve yoğun bakım ünitelerinde klinisyen olarak, özel veya kamu kuruluşlarında araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilirler.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Misyonu

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında kendini geliştirebilen; çağdaş, bilgili, etik prensiplere bağlı, mesleki hak ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistler yetiştirmek; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgün bilimsel araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Vizyonu

Kişi ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma ve diğer tüm durumlarda bireyin fiziksel fonksiyonunun korunması ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefleyerek sahip olduğu mesleki bilgi ve becerilerle, kanıta dayalı uygulamalar yapan fizyoterapistler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırmalarla bilime katkı sağlayan öncü bir role sahip olmaktır.

 

Bölüm müfredatına ve ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için Türkçe ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için Türkçe müfredat bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için İngilizce ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız…

2018 yılı öncesi mezun öğrencilerimiz için İngilizce müfredat bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

Duyurular

Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2023

Skip to content