Değerlerimiz

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve bölümleri olarak benimsediğimiz temel değerlerimiz;

• Profesyonellik
• Bilimsellik
• Yaşam boyu öğrenme
• Yenilikçilik
• Hümanizm
• Ekip ilkelere bağlılık
• Duyarlılık
• Otonomi
• Etik bilinci
• Dürüstlük
• Liderlik

Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023

Skip to content