Akademik ve İdari Formlar

 

 Açıklama Form Adı
 Tüm Akademik ve İdari Personel Personel İzin Formu 
 İdari Görevi Olan Akademik Personel Vekaletli İzin Formu
 Bilimsel Etkinlik (Sepozyum, Kongre, Panel, Proje) Süreci Yolluk ve Yevmiye Talebi Görevlendirme Formu
 Bölümlerin Malzeme Talebi Malzeme Talep Formu
 Arş. Grv., Öğr. Grv., ve Dr. Öğr. Üyesi. için Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Formu
 Lisans Dersleri için Sınav Tutanağı
 Lisans Derslerine ait Vize Final Oranlarını Belirtmek Sınav Oranları Bildirim Formu
 Lisans Dersi için Öğrenci Not Değişiklik Formu Not İlan/İptal Formu
 Öğretim Elemanlarımızın Yapamadığı Derslerin Telafisi Ders Telafi Talep Dilekçesi
 Öğretim Elemanları Not Sistemlerinin (Vize, Final vd.) Yeniden Açılması Not Sisteminin Yeniden Açılması İçin Dilekçe
 Tüm Akademik ve İdari Personel Hastalık İzin Formu
Lisans Dersleri için Klasik Sınav Soru Formu
Lisans Dersleri için Test Sınavı Soru Formu
Lisans Dersi için Öğrenci Muafiyet/İntibak  Formu Muafiyet/İntibak  Formu
 Tüm Akademik ve İdari Personel Toplantı Tutanak Formu
Danışman Toplu Görüşme Formu
Danışman Toplu Görüşme Formu
Danışman Bireysel Görüşme Formu Danışman Bireysel Görüşme Formu
Eğitim Katılım Listesi Formu Eğitim Katılım Listesi Formu
Paydaş Toplantısı Tutanak ve Rapor Formu
Paydaş Toplantısı Tutanak ve Rapor Formu

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023

Skip to content