AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü İç Paydaş Anketi

Üniversitemizdeki öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarının niteliğinin yükseltilmesi ve 2023-2027 Stratejik Planı’nın istenen başarıya ulaşabilmesi adına yürütülen kalite çalışmaları kapsamında, kurum personeli ve öğrencilerin memnuniyet düzeyini saptamak, görüş ve önerilerini almak amacıyla “AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü İç Paydaş Anketi” hazırlanmıştır.

28 Eylül 2023-15 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak https://l24.im/bJ7aKml bağlantısından anketi doldurabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023

Skip to content