– Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon Eğitim Programı Düzenlendi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Klinik Uygulama I dersini alan 172 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4.sınıf öğrencisine oryantasyon eğitim programı düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KALKAN tarafından koordine edilen ve 07.08.2023 ve 15.08.2023 tarihlerinde düzenlenen oryantasyon eğitim programı kapsamında; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin hastane uygulamaları süresince enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumlarını arttırmaya yönelik Dr. Öğr. Üyesi Cahide ÇEVİK ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem SOYER ER tarafından enfeksiyon kavramı, izolasyon önlemleri, el hijyeni, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, COVID-19 enfeksiyonu ve kontrol önlemleri hususlarında eğitimler verildi. Ayrıca eğitim kapsamında öğrencilere Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KALKAN tarafından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönetmeliği, etkin iletişim, hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması, AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma kuralları, dikkat edilmesi gereken noktalar ve kayıt tutma ve önemi konusunda bir sunum yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023

Skip to content